Werkwijze

Na aanmelding (zie ‘Aanmelding’) krijgt u van ons een bevestiging en een indicatie van de wachttijd. Zodra er ruimte is nemen we contact met u op om een afspraak te maken.

Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op uw klachten en uw verwachtingen van de behandeling. Ook wordt in dit gesprek gekeken of uw hulpvraag aansluit bij het aanbod binnen onze praktijk.

De psycholoog kan u adviseren, behandelen of eventueel doorverwijzen.

In de volgende sessies gaat u samen met de psycholoog op zoek naar een andere manier om met uw problemen om te gaan of om uw klachten te verlichten. Hiervoor bestaan meerdere behandelmethoden (zie ‘Behandelmethoden’). Samen met u wordt gekozen voor wat het beste bij u en uw probleem past.

De behandeling wordt afgesloten als u zich beter voelt en u weer verder kunt.

Indien nodig worden één of meerdere follow-up gesprekken gepland om de kans op terugval te verkleinen.

ROM

De afgelopen jaren is ROM (Routine Outcome Monitoring) binnen de GGZ ingevoerd.

Hiermee wordt het effect van de behandeling gemeten, bekeken hoe cliënten het beste geholpen kunnen worden en meer inzicht verkregen in de kwaliteit van de geleverde zorg. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.sbggz.nl.